ВЕБИ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Висшият евангелски богословски институт (ВЕБИ) е частно висше духовно училище, учредено от изповеданията Евангелска методистка епископална църква, Национален алианс Обединени Божии църкви, Българска Божия църква, Съюз на евангелските баптистки църкви в България и Съюз на евангелските съборни църкви в България.


ВЕБИ има следният предмет на дейност:

1. Подготовка на свещенослужители в Евангелските протестантски изповедания, както и подготовка на други специалисти с висше образование, способни да развиват и прилагат научните знания в областта на богословието и други общочовешки дейности;

2. Фундаментални и приложни научни изследвания и внедряване на резултатите от тях в областта на служението на протестантските църкви в страната;

3. Повишаване на квалификацията и преквалификация на специалистите от областта на богословието - пастори, библейски работници, учители по вероучение и други служители;

4. Международно сътрудничество в областта на образованието и научната дейност с чуждестранни висши училища, колежи, научноизследователски институти, културни организации, фондации и др.

ВЕБИ е открит със Заповед № Р -39 от 1999 г., акт на Министерски Съвет на Р. България на основание чл. 14 от Закона за изповеданията.

Представляващ: Тони Еленков

E-mail: tonyelenkov@yahoo.com

GSM: 0897-886-769