За Нас

Обединена Божия Църква “Бъдеще и надежда” е евангелска протестантска църква, основана през 1977г.

ОБЦ “Бъдеще и надежда” е част от Нционолен Алианс Обединени Божии Църкви, организация наброяваща около 300 църкви на територията на Република България.

Едни от основните цели на ОБЦ “Бъдеще и надежда” са: да запознае възможно по-голяма част от българския народ, независимо от пол, възраст или етнос, с най-древната Книга, съдържаща морално-етични и практични съвети за успешен и пъноценен живон – Библията; да разкаже историята за Божията любов към човека и за спасителния план на Бога, реализиран чрез Господ Исус Христос.