Контакти

Нашите редовни богослужения:

Понеделник, 18:30 ч. - молитвена служба.

Сряда, 18:30 ч. - библейски урок.

Неделя, 10:00 ч. - тържествена служба.


За контакт:

ул. "Веслец" №69,

София, 1202

GSM: 0897 886 769

e-mail: obc_fh@yahoo.com ; obc_fh@office.com

www.facebook.com/obcfutureandhope

www.instagram.com/futurenhope