ЗА НАС

The Gospel to the Youth of the World

Ние сме движение от млади хора, чиято цел е да занесе Благовестието до младите хора в този свят. За постигането на това, ние искаме да бъдем част от “света на младежите.” Целта ни е да предоставим, достъпно, посланието за Исус по улиците, училищата, както и чрез социалните медии.

Jesus Revolution е стартирало през 1997 година от Стефан и Анне Кристиансен с видението да направят Евангелието достъпно до младите в Европа – и в Света! От тогава нататък са имали евангелизаторски събития и евангелизации в повече от 900 градове в 35 нации. Организирали сме “Summer Teams” всяко лято в Европа от 1998 с участието на общо 7000 млади хора от над 30 нации. През годините Евангелието е било проповядвано на стотици хиляди на европейската младеж и много са били достигнати чрез медиите и чрез телевизионните програми. Виждали сме десетки хиляди млади хора да приемат Исус Христос за техен Господ и Спасител.

Базирайки се на нашите години в служенето, ние сме развили стратегия, която е основана на няколко ключови принципа:

Служим на националните църковни движения по света, за да им помогнем да прилагат национални стратегии за евангелизация и ученичество. Служим и подготвяме младежи и лидери в местните църкви да прилагат местни стратегии за евангелизация и ученичество. Ние вярваме, че за да достигнете до младежта на света, трябва да бъдем в света на младежта. Следователно ние определихме училищата - улиците и екраните като основните „светове“, в които трябва да достигнем младостта.

През 20-те години в служението в Европа, Jesus Revolution е придобила безценни умения, познания и средства за постигане на млади хора по света с Евангелието. Бог не е призовал да предадем тези средства и умения до националните църковни движения по света.

Ние помагаме на националните църковни движения да установим и да водим Мисионерски Тренировъчни Училища да обучаваме вярващите. За да достигнем до „изгубените“, ние помагаме с установяването и воденето на Училищно и Студентско служение, както и с по-големи евангелизаторски събития.


ЕДНА ГОДИНА ЗА БОГ

Едногодишна мисионерска програма в нашето интернационално тренировъчно училище в България!

Дай Една година за Бог!

Запиши се тук:

www.jesusrevolution.com/bg